3776. Omgevingsvisie Beverwijk

Gemeente Beverwijk stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Beverwijk wil met het omgevingsbeleid onder meer zorgen voor een schonere lucht en minder geluidsoverlast, voldoende en aantrekkelijke woningen en een betere mobiliteitsstructuur.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het omgevingseffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 13 nov 2023