3774. DBG Bio Energy, Fabriek voor omzetting papierslib te Amsterdam

DBG Bio Energy wil in de Afrikahaven te Amsterdam een fabriek bouwen waar jaarlijks 295.000 ton papierslib wordt verwerkt tot groen gas, meststoffen en herbruikbaar CO2. Het papierslib is een afvalstof uit de papier- en kartonindustrie en komt uit verschillende fabrieken uit binnen- en buitenland. In het productieproces worden verschillende andere stoffen toegevoegd, zoals snoeiafval.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-11-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De productietechniek van DBG Bio Energy is tot nu toe alleen op pilotschaal toegepast. Hierdoor bestaan nog onzekerheden over het productieproces, uitstoot van stoffen naar de omgeving en over de vrijkomende afvalstoffen. Laat goed zien hoe het productieproces in elkaar zit zodat de milieugevolgen duidelijk worden, zo adviseert de Commissie. Beschrijf daarbij welke invloed onzekerheden kunnen hebben op de milieugevolgen.
Ook adviseert de Commissie om in beeld te brengen wat de milieugevolgen zijn als de meststoffen niet worden erkend onder de Nederlandse of Europese regelgeving. Geef aan wat dit betekent voor de kwaliteit van het papierslib dat geaccepteerd zal worden en hoe de afvalstoffen uit de fabriek dan worden verwerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
Irma Dekker, MSc
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DBG Bio Energy

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 20 nov 2023