3774. DBG Bio Energy, Fabriek voor omzetting papierslib te Amsterdam

DBG Bio Energy is voornemens een fabriek te realiseren in de Afrikahaven in Amsterdam, waar papierslib wordt omgezet naar bio energie. Voor de ontwikkeling van de fabriek zijn vergunningen nodig, waaronder een omgevingsvergunning. Ten behoeve van de vergunningaanvragen wordt een projectMER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
Irma Dekker, MSc
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DBG Bio Energy

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 13 sep 2023