3771. Omgevingsvisie gemeente Berkelland

Het landschap van Berkelland wordt gekenmerkt door de beekdalen, het coulissenlandschap en de landbouw. Met een bevolking van ongeveer 44.000 inwoners biedt de gemeente een groen landschap en een landelijke woonomgeving. Vanuit de onderlinge verbondenheid, de sfeervolle dorpskernen en een open en rustig buitengebied is de gemeente levendig en biedt tegelijkertijd een rudstige omgeving voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De agrarische sector vormt een belangrijke economische pijler in de gemeente. De uitdaging ligt in het evenwichtig combineren van alle kwaliteiten en krachten met de vraagstukken en ontwikkelingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. De omgevingsvisie van Berkelland heeft als doel het behouden van het unieke karakter van het gebied en biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen tot het jaar 2030, met een blik op 2040.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-10-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op dit moment toetst de Commissie het omgevingseffectrapport c.q. het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Sjoerd Bokma
drs. Robert Jan Jonker
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Paul van der Zee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 24 okt 2023