3770. Kanaalzone Noord, gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil het gebied Kanaalzone-Noord transformeren naar een woongebied. Het gaat om negen (voorgenomen) projectontwikkelingen, waaronder Zwembad Apeldoorn Noord en de transformatie van het voormalige Zwitsalterrein. Er komen tussen de 1.098 en 2.555 woningen, met daarnaast ruimte voor onderwijsinstellingen en bedrijvigheid. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-07-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-08-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Tim Artz
ir. Tilly Fast
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 04 sep 2023