3769. Ruimtekwartier Maarssen

Gemeente Stichtse Vecht wil de kantoor- en bedrijvenlocatie Planetenbaan en het Kwadrant tot woonlocatie herontwikkelen. In het gebied mogen circa 2.300 woningen komen. Daarnaast zijn commerciële functies en maatschappelijke bedrijfsruimtes gepland. Het gebied moet een stedelijke uitstraling krijgen, omgeven door groen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport is wel onderzoek gedaan aan de geluidsniveaus in het gebied, maar is nog niet onderzocht in welke mate de nieuwe bewoners van het Ruimtekwartier daar hinder van zullen ondervinden. Ook van de windhinder rondom de gebouwen is nog geen volledig beeld. Hierdoor is onduidelijk in hoeverre sprake is van een gezond woon- en leefklimaat. Een andere plaatsing, vorm of hoogte van de gebouwen kan hierop mogelijk een gunstige invloed hebben. Dat zegt de Commissie in haar advies.
Het ontwerp heeft ook invloed op natuur, landschap en klimaat. Mogelijk bieden aanpassingen aan het ontwerp of andere maatregelen kansen om de natuur te versterken en de klimaatrobuustheid van het gebied te verbeteren. De Commissie heeft geadviseerd om de ontbrekende inzichten aan te vullen voor een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stichtse Vecht

Bevoegd gezag
Gemeente Stichtse Vecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 24 apr 2024