3736. Project Sapphire, productie van blauwe waterstof, Maasvlakte Rotterdam

Onyx B.V. wil op de Maasvlakte 1, een 'low carbon hydrogen production plant' realiseren met een vermogen van 1200 MW. Hierbij wordt blauwe waterstof geproduceerd uit aardgas. De hierbij vrijkomende CO2 wordt afgevangen ten behoeve van nuttig hergebruik, dan wel geologische opslag onder de Noordzee. Ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning en waterwetvergunning wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
drs. Eelke Kooi
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Onyx Strategic Investment Management II B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 17 mei 2023