3732. Omgevingsvisie Edam - Volendam

Gemeente Edam-Volendam stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Edam-Volendam wil met het ruimtelijk beleid zorgen voor een goede leefomgeving en ruimte voor initiatief. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Jurgen van der Heijden
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Edam-Volendam

Bevoegd gezag
Gemeente Edam-Volendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 17 mei 2023