3720. Uitbreiding zandwinning Azewijnse Broek

Netterden Zand en Grind BV wil de huidige zand- en grindwinning in de Azewijnse Broek uitbreiden naar het westen. Na de winning wordt het gebied opnieuw ingericht. Ook komt er een educatief bezoekerscentrum van Min40Celsius en een drijvend zonnepark. Voordat de provincie Gelderland en de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland besluiten over het project, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-07-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de doelen voor het project voor bijvoorbeeld zandwinning en natuurontwikkeling concreet te maken. Maak duidelijk wat de belangrijkste doelen zijn. Breng het bestaande watersysteem in beeld en werk vervolgens verschillende oplossingen uit om de doelen te halen. Onderzoek welke effecten de oplossingen hebben op het milieu. Vergelijk de milieugevolgen hiervan met de huidige situatie én met de situatie waarin de bestaande winning is gestopt. Onderzoek ook de grensoverschrijdende effecten, zoals op de nabijgelegen beschermde natuur in Duitsland. Netterden Zand en Grind BV gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ir. Jos Rademakers
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Netterden Zand & Grind BV

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
B1 Turfwinning, groeven en dagbouwmijnen
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 09 jul 2024