3694. Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek

In Eerbeek staan verschillende papierfabrieken. De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeente Brummen en de provincie Gelderland willen de papier- en kartonindustrie blijvend aan Eerbeek en Loenen verbinden én tegelijkertijd de leefbaarheid van de dorpen vergroten. Daarom is gezocht naar ruimte voor een economisch rendabel en toekomstbestendig Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Het LCE is bedoeld als een logistiek centrum voor op- en overslag ten behoeve van de papieren kartonindustrie uit Eerbeek. De provincie Gelderland stelt voor het LCE een provinciaal inpassingsplan (PIP) op en doorloopt de bijbehorende procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.). In de m.e.r.-procedure zijn drie locatie-alternatieven voor het LCE onderzocht. Het concept-milieueffectrapport is door de provincie aan de Commissie voorgelegd voor een tussentijds toetsingsadvies.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland
IKEL
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 16 jan 2023