3691. Spoorzone Oost, gemeente Apeldoorn

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-11-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
ir. Tilly Fast
ing. Ben Peters
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 01 dec 2022