3642. CID Den Haag, Verheeskade

De Ontwikkelcombinaties Verheeskade 1 en 2 (i.o.) willen aan de Verheeskade in Den Haag een multifunctioneel hoogstedelijk gebied realiseren met circa 2.500 woningen, 10.500 m2 aan commerciële functies en 8.500 m2 parkeerruimte. Het totale programma wordt gerealiseerd in 7 torens van maximaal 120 meter hoog. Om dit planologische mogelijk te maken moet via een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan.  Voordat de gemeenteraad van Den Haag hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. Jurgen van der Heijden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 19 apr 2022