3609. UPM Finland Castor bioraffinaderij Tweede Maasvlakte

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ing. W van der Maarl
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
UPM Kymmene Corporation

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 27 sep 2021