3608. Herinrichting Ooijse Graaf, gemeente Berg en Dal

Het bedrijf K3Delta wil in samenwerking met Stichting Ark Natuurontwikkeling het gebied van de Ooijse Graaf herinrichten. Het project start met de winning van zand. De uiteindelijke inrichting omvat het verbinden van natuurgebieden, het herstellen en vergroten van het areaal rietmoeras, het creëren van wandelmogelijkheden en het realiseren van een robuuste klimaatbuffer. Het plangebied is 42 hectare groot. Voor deze activiteiten moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en is een ontgrondingsvergunning nodig. Voordat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de ontgrondingsvergunning en de gemeente Berg en Dal over de wijziging van het bestemmingsplan beslist, worden eerste de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. dr. V.E.A. Post
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. T. Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3 Delta

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 27 sep 2021