3606. Omgevingsvisie Gouda

De gemeente Gouda wil een omgevingsvisie vaststellen, met een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving. In de visie staan vijf keuzes centraal: florerende stad, duurzame mobilitieit, gezonde groene stad, energietransitie en sterke wijken. Bij de visie is een milieueffectrapport opgesteld, waarin de omgevingseffecten van de ambities zijn onderzocht. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over het rapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. W.B.M. ten Brinke
mw. dr. ir. M.B.A. Dijkema
dhr. dr. R. During
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gouda

Bevoegd gezag
Gemeente Gouda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 02 dec 2021