3597. Nieuwe vestiging petrochemische fabriek Clariter te Delfzijl

Clariter S.A. wil op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl een petrochemische installatie oprichten om kunststofafvalstromen om te vormen naar chemische producten voor de industrie. Een milieueffectrapport wordt opgesteld ten behoeve van de anavraag voor de vergunning op grond van de Wabo.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-08-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clariter S.A.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 15 sep 2021