3584. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Nijmegen en westentree

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel hoogfrequent spoorvervoer (reizigersvervoer) en een toekomstvaste routering van het goederenvervoer op de drukste trajecten van het landelijk spoornetwerk mogelijk te maken. Om op het traject Schiphol – Utrecht – Arnhem/Nijmegen meer treinen en reizigers op een robuuste manier te kunnen afhandelen is het nodig om het station en de sporenlayout rond het station aan te passen. Daarnaast moet er meer capaciteit komen voor het opstellen (parkeren, controleren en schoonmaken) van treinen. Deze aanpassingen worden gecombineerd met het doortrekken van de perrontunnel naar de westzijde van het station om zo een volwaardige stationsentree voor het stadsdeel Nijmegen West mogelijk te maken. Dit laatste is een wens van de gemeente Nijmegen. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren is een Tracébesluit nodig. Voordat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. F.B.J. Elbers
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C02 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 17 jul 2021