3556. Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het doel van de Europese Nitraatrichtlijn is bescherming en verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit moet voldoende zijn voor bijvoorbeeld drink- en zwemwater en het waterecosysteem. Om dit voor elkaar te krijgen stelt het Rijk elke vier jaar een actieprogramma vast. Voordat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over het zevende Actieprogramma, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. prof. dr. ing. J.W. Erisman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 23 nov 2021