3554. Ontwikkeling oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard of Alblasserwaard

Oasen levert drinkwater aan circa 750.000 inwoners in het oostelijk deel van de provincie Zuid Holland en het zuidelijk deel van de provincie Utrecht (gemeente Vijfheerenlanden). Het door Oasen geleverde drinkwater wordt bereid uit oevergrondwater dat op 13 locaties (winningen) in Zuid-Holland en Utrecht wordt gewonnen. Door de verwachte stijging van het drinkwatergebruik en veranderingen in de zuiveringsprocessen zal er rond 2030 in het voorzieningsgebied van Oasen een tekort ontstaan voor de leveringscapaciteit van drinkwater. Dit tekort zal als eerste optreden in het voorzieningsgebied ten noorden van de Lek. Om dit tekort op te kunnen vangen moet Oasen aanvullende win- en productiecapaciteit ontwikkelen. De realisatie van een oevergrondwaterwinning binnen een van de voor de drinkwatervoorziening aangewezen gebieden voor Aanvullende Strategische Voorraden in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard kan hiervoor een oplossing zijn. Voor de benodigde waterwetvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan bereidt Oasen vrijwillig een milieueffectrapport voor.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op dit moment werkt de Commissie aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. A. van Leerdam
mw. drs. N.F.H.H. Vossen

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. mr. drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OASEN

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 26 apr 2021