3546. Uitbreiding opslag radioactief afval COVRA

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) wil op haar locatie op het haven- en industrieterrein Vlissingen-Oost een nieuw opslaggebouw realiseren voor laag- en middelradioactief afval. Voor de benodigde vergunning op basis van de Kernenergiewet wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-03-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. prof. dr. ir. J.L. Kloosterman
dhr. dr. H. Slaper

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
COVRA N.V.

Bevoegd gezag
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 09 apr 2021