3543. Windpark Beuningen

De gemeente Beuningen wil in haar buitengebied, ten zuiden van de A73 bij knooppunt Ewijk, een windturbinepark mogelijk maken. Het park heeft een langgerekte vorm en wordt grotendeels begrensd door agrarische gronden. Het bestemmingsplan Windpark Beuningen vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisatie en exploitatie van het park. De netaansluiting wordt mogelijk gemaakt door een omgevingsvergunning. Ter onderbouwing van deze besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd een advies te geven over het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-03-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beuningen
EnergieVoorVier
Eneco
Falck Renewables

Bevoegd gezag
Gemeente Beuningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 apr 2021