3540. Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn wil een omgevingsvisie vaststellen. Ze wil de kwaliteit van leven van de inwoners van Alphen aan den Rijn verbeteren. De omgevingsvisie schetst een toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving, waarin integrale keuzes over de inrichting van gebieden worden gemaakt. Voordat de gemeente een besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de de Commissie gevraagd om hierover een advies te geven.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 13 apr 2021