3529. Buiteneiland Amsterdam (IJburg 2)

De gemeente Amsterdam wil met Buiteneiland het laatste eiland van IJburg 2e fase gaan realiseren. Op het eiland komen sportvoorzieningen, recreatiemogelijkheden en natuur. Ook is ruimte voor woningen. De aanleg en inrichting van dit eiland gaat naar verwachting plaatsvinden over een periode van circa 20 jaar. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectraport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. M. van der Perk
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. W. Schik
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C03 2018: aanleg binnenvaarweg schepen >=1350 ton of wijziging of uitbreiding opp. >=20% voor schepen >=1350 ton of verdieping >5milj. m3 grond of verlegging zomerbed met >=50 ha
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 14 jan 2021