3509. CO2 afvang SUEZ ReEnergy Roosendaal

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr.ir. D.W.F. Brilman

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sita ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 okt 2020