ROmagazine: Lacunes in het MER ‘weerspiegeling planpraktijk’

Nieuwsbericht | 22 mei 2023

“In negen op de tien milieueffectrapporten (MER) die in 2021 werden opgeleverd, ontbreekt essentiële informatie waarmee de geschiktheid om ze te gebruiken als onderbouwing voor besluitvorming laag is. Dat stelde staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Onduidelijkheid rond de stikstofaanpak is mede oorzaak van de lacunes in de rapporten. Maar ook de complexer wordende planpraktijk speelt de milieueffectrapportage parten als deze plannen voor een deel openblijven.”, aldus ROmagazine.

In de mei 2023 editie van ROmagazine is een artikel verschenen over de milieueffectrapportage met quotes van Hans Mommaas. Lees het artikel hier (let op: voor het lezen van dit artikel is een abonnement op ROmagazine nodig).