Commissie mer pleit bij nieuw kabinet voor breder mandaat

Nieuwsbericht | 1 mei 2024

De Commissie mer schreef onlangs een brief aan de informateurs. Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van woningbouw, duurzame energievoorziening, natuurbescherming, klimaatveiligheid, defensie en zorg voor een toekomstbestendige economie en landbouw. Dat vraagt om goed doordachte en gedragen besluiten. Want beter goed doordacht aan de voorkant dan hopeloos ingewikkeld achteraf. Met allerlei vertragingen, juridische procedures en wantrouwen van burgers tot gevolg. We adviseren de informateurs en een mogelijk toekomstig kabinet om het instrument MER daarom aan het begin van besluitprocessen, en bij ingewikkelde projecten én nieuwe ontwikkelingen zoals datacentra verplicht te maken.

lees de brief