Landelijke m.e.r.-dag: samen naar de toekomst

Agenda | 13 oktober 2022

Op donderdag 13 oktober 2022 vindt de landelijke m.e.r.-dag plaats op Buitenplaats Kameryck te Kamerik.

Elke twee jaar organiseert Rijkswaterstaat de landelijke m.e.r.-dag. Dit is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage. Het evenement biedt m.e.r.-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies en een plenair programma. Daarnaast biedt het evenement deelnemers de gelegenheid hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Het evenement staat elke editie in het teken van een relevant m.e.r.-thema.

Donderdag 13 oktober 2022
Buitenplaats Kameryck in Kamerik

M.e.r.: samen naar de toekomst
Het thema is ‘M.e.r.: samen naar de toekomst’. In Nederland staan we voor grote, complexe en integrale opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Opgaven die onze generaties overstijgen en waarvoor we met elkaar en in onderlinge samenhang oplossingen moeten vinden. Participatie is van groot belang en er zijn nieuwe planvormen en nieuwe thema’s onder de Omgevingswet waarmee we samen aan de slag moeten. Op de landelijke m.e.r.-dag kijken we samen met het werkveld (jong en oud) van planvorming en milieueffectrapportage vooruit naar de mogelijkheden en de inzet van het m.e.r.-instrument bij de planvorming en opgaven voor de toekomst.

Programma 
Tijdens de dag zijn er verschillende praktijkgerichte en interactieve werksessies. We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. Denk aan onderwerpen als kwaliteit van MER, actuele jurisprudentie, participatie en m.e.r., betrouwbaarheid van informatie, MER gekoppeld aan de (instrumenten van de) Omgevingswet en verschillende thema’s zoals gezondheid, circulariteit en het belang van de ondergrond. De dag wordt inspirerend geopend en afgesloten. Ook is er genoeg tijd om te netwerken.

Aanmelden
Ga naar de website om het hele programma te zien en om je aan te melden.

Verspreid deze info gerust binnen jouw netwerk.

En in het kader van de nieuwe generatie: neem hierbij ook jouw jongere collega mee. Mis deze inspirerende dag niet en noteer de datum alvast in jouw agenda!