3549. Bestemmingsplannen ontwikkeling PALLAS-reactor gemeente Schagen

De gemeente Schagen wil voor de ontwikkeling van de PALLAS-reactor twee bestemmingsplannen aanpassen. De PALLAS-reactor vervangt de huidige Hoge Flux-reactor in Petten. De nieuwe reactor wordt gebouwd voor het produceren van medische en industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Voordat de gemeente besluit over de bestemmingsplannen, zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft de milieueffecten van de bouw- en de exploitatiefase weer. Ook is de overgangsfase in beeld gebracht, dat is wanneer de Hoge Flux-reactor en de PALLAS-reactor tijdelijk tegelijkertijd in gebruik zijn. Voor de uiteindelijke realisatie van de PALLAS-reactor zijn ook vergunningen nodig, zoals een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Hiervoor wordt ook nog een milieueffectrapport opgesteld.
 
De informatie in het rapport is voldoende voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen. Op één onderdeel mist echter nog informatie. Het is niet duidelijk of de extra stikstofneerslag negatieve gevolgen heeft voor de duinen. De Commissie adviseert de gemeente om eerst het rapport op dit onderdeel aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. H. Slaper
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW

Bijgewerkt op: 20 jul 2021