3521. MIRT-planuitwerking A7/A8 Amsterdam-Hoorn

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de problemen met de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn oplossen. Eerder heeft ze hiervoor een voorkeursoplossing vastgelegd in een structuurvisie (zie ook het advies van de Commissie over het MER bij de structuurvisie 3352). Nu wordt de voorkeursoplossing in meer detail uitgewerkt. Het gaat onder andere over het openstellen van de reserve rijstroken van de Coentunnel, aanpassingen aan knooppunt Zaandam en verbreding van de A8 tot 5 rijstroken naar beide kanten. Hiervoor wordt een MER opgesteld. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-10-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-10-2020 Aankondiging start procedure

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op dit moment werkt de Commissie aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 20 nov 2020