3514. Uitbreiding veehouderij Knolsdijk 1 te Beerzerveld, gemeente Ommen

Handelshuis Schuttert wil een bestaand varkensbedrijf in de gemeente Ommen uitbreiden. De bestaande bebouwing wordt hierbij volledig vervangen om ruimte te bieden aan ruim 13.000 gespeende biggen en 60 stuks rundvee. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de uitbreiding een milieueffectrapport op te stellen, heeft Handelshuis Schuttert informatie over de milieugevolgen aangeleverd. De gemeente Ommen heeft de Commissie gevraagd om deze informatie te beoordelen. 

Procedure en adviezen

Beoordeling
29-09-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies m.e.r.- bedoordeling
De Commissie werkt op dit moment aan het advies voor de m.e.r.-beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Handelshuis Schuttert te Ommen

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling

Bijgewerkt op: 27 okt 2020