Thema Windenergie

Praktijk & publicaties

Beschrijving geluid windturbines in m.e.r.

Geluid is een belangrijk milieueffect van windturbines. Een windturbinepark met een groot vermogen produceert in de regel meer geluid dan een kleiner…

Richtlijnen offshore windparken

De belangrijkste punten voor m.e.r. zijn: Alternatieven en varianten. De Commissie adviseert minimaal twee inrichtingsvarianten uit te werken: Eén…

Ecologische basisinformatie voor projecten in en nabij Noordzee

Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee Het project Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee  is een…

TNO-rapport Onderwatergeluid

TNO heeft het onderzoeksrapport Assessment of natural and anthropogenic sound sources and acoustic propagation in the North Sea (februari 2009)…

Windparken Buitengaats en ZeeEnergie

Windparken Buitengaats en ZeeEnergie (Project 2746) Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop, Commissie m.e.r., juni 2013. Dit…