Thema Windenergie

Beleid en regelgeving

Structuurvisie Windenergie op zee

In de structuurvisie Windenergie op zee wijst de Rijksoverheid geschikte locaties aan voor windparken op zee. Gebieden voor de Hollandse kust en een gebied ten noorden van de Waddeneilanden worden onderzocht. De Structuurvisie Windenergie op zee verschijnt naar verwachting begin 2014. Op 2 april 2013 kondigde het Rijk de structuurvisie aan. Lees meer

 

Windenergie op land

In Europees verband heeft Nederland afgesproken om in 2020 14% duurzame energie te realiseren. Het Rijk wil daarom in 2020 samen met de provincies 6.000 megawatt windenergie op land mogelijk maken. Momenteel staat in Nederland ruim 2.000 megawatt operationeel vermogen. In de Structuurvisie Wind op land wijst het Rijk gebieden aan voor grootschalige windenergie, windparken die meer dan 100 megawatt genereren. De ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende MER worden naar verwachting dit jaar afgerond.
Lees meer