Thema Windenergie

Stand van zaken

Thema Windenergie

Windenergie komt terug in verschillende besluiten. In plan-m.e.r. over structuurvisies waarin keuzes spelen over doelstellingen voor duurzame energie of mogelijke locaties. Maar ook in lokale structuurvisies en bestemmingsplannen, waarin daadwerkelijke keuzes over locaties en ontwerp van windturbineparken centraal staan.
Windenergie kan ook in project-m.e.r. spelen voor een omgevingsvergunning of een vergunning in het kader van de Waterwet. In project-m.e.r. zijn locaties van windturbines vaak al bekend. Hier staan dan inrichtingsvarianten en effecten op de leefomgeving en natuur centraal.