Thema Wegen

Stand van zaken

Thema Wegen

De effecten van bijvoorbeeld de aanleg of verbreding van een weg brengt m.e.r. in beeld. Verkeer, de aanleg of inpassing van een weg hebben mogelijk effect op gezondheid, lucht, geluid, externe veiligheid, landschap en natuur. Het MER beschrijft wat er speelt rond het  initiatief en toont het nut en noodzaak ervan.