Thema Veehouderij

Stand van zaken

Thema Veehouderij

Een MER over veehouderij beschrijft de milieueffecten veroorzaakt door de emissies en immissies van een voornemen. Met het MER wordt het plan duidelijk en de effecten die optreden voor de omgeving inzichtelijk. Alternatieven kunnen worden onderzocht en de milieueffecten daarvan onderling vergeleken.