Thema Recreatie

Stand van zaken

Thema Recreatie

Sinds het nieuwe Besluit m.e.r. (april 2011), is het niet meer verplicht een m.e.r. te doorlopen voor recreatieve projecten. Een m.e.r.-beoordeling is wel verplicht voor:

  • skihellingen, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen
  • jachthavens
  • vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones
  • permanente kampeer- en caravanterreinen
  • themaparken/pretparken

Het gaat dan om een activiteit met meer dan 250.000 bezoekers per jaar, een oppervlak van meer dan 25 hectare of meer dan 10 hectare in gevoelig gebied.