Thema Luchtkwaliteit

Stand van zaken

Thema Luchtkwaliteit

Lucht(verontreiniging) speelt een belangrijke rol bij projecten op het gebied van verkeer, vervoer, bedrijventerreinen, veehouderijen en industrie. Maar ook bij projecten die veel verkeer aantrekken, zoals recreatie en woningbouw, wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit.