Thema Geluid

Stand van zaken

Thema Geluid

Geluid komt in m.e.r. op verschillende wijzen aan de orde. Geluid kan een rol spelen omdat het initiatief een geluidsbron is, bijvoorbeeld een weg. Geluid kan ook spelen in de vorm van geluidshinder, bijvoorbeeld voor omwonenden, door woningbouw of een combinatie hiervan. Als geluid een rol speelt in m.e.r. dan is meestal de centrale vraag: Hoe kan het stiller?