Thema Cultuurhistorie

Stand van zaken

Thema Cultuurhistorie

Cultuurhistorie komt in vrijwel alle adviezen van de Commissie aan de orde. In de Europese richtlijnen voor m.e.r. en in de Wet milieubeheer worden cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden expliciet genoemd als onderdeel van het begrip 'milieu'. Bij de effecten op het milieu moeten dus ook effecten op cultuurhistorie worden beschreven.