Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2012

Interessante ontwikkelingen in 2012:

  • Met een flexibeler inzet van de Commissie tijdens het m.e.r.-traject kunnen we beter aansluiten bij het planproces en bij de behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de in 2012 opgestarte pilot ‘procesgericht adviseren’.
  • De doorwerking van m.e.r. en de adviezen van de Commissie in het besluit is hoog. Zo blijkt uit in 2012 uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van IenM.
  • Een nieuwe taak van de Commissie binnen het internationale werkveld is de invulling van de Dutch Sustainability Unit (DSU). Op verzoek van Nederlandse ambassades of het ministerie Buitenlandse Zaken levert de DSU milieu- en klimaatdeskundigheid om hen bij te staan bij de ontwikkeling van strategieën en uitvoering van programma’s.

 

In 2012 bracht de Commissie in totaal 224 adviezen uit:

  • 37 adviezen reikwijdte & detailniveau project-m.e.r. of combinatie plan-/project-m.e.r.
  • 57 adviezen reikwijdte & detailniveau plan-m.e.r.
  • 54 toetsingsadviezen project-m.e.r. of combinatie plan-/project-m.e.r.
  • 67 toetsingsadviezen plan-m.e.r.
  • 9 overige vrijwillig aangevraagde adviezen.

Met 8% meer adviezen dan in 2011 lijkt de daling, sinds 2010, gestopt. De tweede helft van 2012 laat wel een sterke afname zien van het aantal aanvragen voor vrijwillige advisering. Die geldt met name adviezen over reikwijdte & detailniveau (R&D). De stijging van het tarief van vrijwillige
advisering zal hiervan de oorzaak zijn.
In totaal zijn er in 2012 94 adviezen uitgebracht over R&D, waarvan twee derde in de eerste helft van 2012.

 

2012 laat ten opzichte van 2011 een lichte daling in toetsingsadviezen zien, vooral bij project-m.e.r. Deze verschuiving was in 2011 al zichtbaar en is het gevolg van de Wet modernisering m.e.r. (1 juli 2010). Toetsing van project-m.e.r. door de Commissie is sindsdien niet altijd meer verplicht.

Lees verder in het jaarverslag