3233. Bestemmingsplan Buitengebied Halderberge 2017

Procedure en adviezen

Toetsing

09-05-2017 Adviesaanvraag

17-05-2017 Datum kennisgeving

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Halderberge

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 24 May 2017