3230. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Súdwest Fryslân

Procedure en adviezen

Toetsing

02-05-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. R. Vrolijks

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. L. de Ruijter

Overige gegevens

Gebied:

Bijgewerkt op: 23 May 2017