3229. Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

19-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
mw. ir. A.J. Pikaar
mw. dr.ir. M. Snellen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GAE NV (Groningen Airport Eelde)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 08 Aug 2017