3223. Bedrijventerrein Zwette 6, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het bedrijventerrein De Zwette VI. Op dit bedrijventerrein van 30 hectare zullen zich veel verschillende typen bedrijven kunnen vestigen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
mw. ir. L. Besselink
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Huizer

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 21 Apr 2017