3215. Windpark Spinder Tilburg

Een aantal Brabantse energiecoöperaties wil gezamenlijk een aantal windturbines realiseren op het bedrijventerrein De Spinder in de gemeente Tilburg. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan en een aantal vergunningen nodig. Voor de besluitvorming hierover wordt een gecombineerde plan- en project-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

16-03-2017 Adviesaanvraag

24-03-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H.D. Koppen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Moed

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017