3214. Bestemmingsplan Paleis 't Loo, gemeente Apeldoorn

De museumdirectie van het Nationaal Museum Paleis Het Loo wil in de toekomst meer bezoekers kunnen ontvangen en  meer evenementen organiseren. Het bestemmingsplan ‘Paleis Het Loo en Paleispark’ maakt daarom de volgende ontwikkelingen mogelijk:

  • een nieuwe ondergrondse uitbreiding onder het voorplein;
  • uitbreiding en herinrichting van het bestaande parkeerterrein;
  • uitbreiding van het jaarlijks mogelijke aantal evenementen en/of evenementendagen.

Ter ondersteuning van een besluit over het bestemmingsplan  is een plan-milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en is daarmee het bevoegde gezag voor de m.e.r-procedure.  

 

Procedure en adviezen

Toetsing

07-03-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Overige gegevens

Gebied:

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017