3209. Windpark Kroningswind

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het windpark Kroningswind mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig. Voordat hierover besloten wordt, wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-02-2017 Adviesaanvraag

28-03-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie werkt op dit moment aan haar advies over de gewenste inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 10 May 2017