3207. Bestemmingsplan Eemshaven Zuid-Oost

Groningen Seaports wil ten zuidoosten van de Eemshaven plaats bieden aan onder andere datacenters en voorzieningen voor de energie-infrastructuur. Daartoe wordt in totaal 210 hectare agrarisch gebied ontwikkeld tot industrieterrein. Op het terrein zullen ook windturbines worden geplaatst met een totaal vermogen tussen 22 en 45 MW. Om dit alles mogelijk te maken is een MER opgesteld, moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten vergunningen worden verleend. De gemeenteraad van Eemsmond besluit over het bestemmingsplan en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen over de vergunningen.

Procedure en adviezen

Toetsing

20-02-2017 Adviesaanvraag

16-03-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eemsmond

Bevoegd gezag
Gemeente Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 24 Apr 2017