3204. Windpark Deil

De gemeenten Neerijen en Geldermalsen willen rondom Knooppunt Deil een windpark van 11 windturbines realiseren. Voor het vaststellen van de bestemmingsplannen en benodigde vergunningen wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

08-02-2017 Adviesaanvraag

23-02-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie toetst momenteel of het MER compleet is en juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wind & Co Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Neerijnen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017