3201. Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De gemeente wil een integrale en richtinggevende visie opstellen die alle relevante thema's voor de fysieke leefomgeving van Noordwijk in samenhang beschouwt. Het gaat hierbij over:

-ontwikkeling in de vorm van woningbouw, bedrijvigheid, evenementen, leisure en mobiliteitsvoorzieningen,

-kwaliteitsverbetering van Noordwijkse voorzieningen,

-ontwikkeling van Noordwijk als duurzame gemeente.

Procedure en adviezen

Toetsing

24-01-2017 Adviesaanvraag

07-03-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Noordwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017