3200. Bestemmingsplan buitengebied Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek wil het bestemmingsplan Buitengebied actualiseren. Het is de bedoeling om daarbij het vergroten van bestaande agrarische bouwvlakken mogelijk te maken. In een milieueffectrapport zijn de effecten hiervan op met name natuur, geurhinder, landschap en cultuurhistorie onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing

05-01-2017 Adviesaanvraag

22-02-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. drs. G. Gabry

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oude IJsselstreek

Bevoegd gezag
Gemeente Oude IJsselstreek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017